Chiropraktyka - skuteczna terapia bólu kręgosłupa

Terapia chiropraktyki kręgosłupa Dr Pierce’a diagnostyka rtg różnicowa - geometryczna

Co należy zrobić by trwale wyeliminować ból kręgosłupa, ograniczyć choroby około kręgosłupowe, rwy kulszowe, barkowe przepukliny i skoliozę?

TERAPIA CHIROPRAKTYKI KRĘGOSŁUPA DR.PIERCE’A

Aby właściwie i skutecznie oraz trwale przeprowadzić terapię kręgosłupa należy poznać miejsce powstania przyczyny bólu oraz patologii kręgów kręgosłupa. Jeżeli poznamy przyczynę - miejsce zablokowania to wyeliminujemy objawy choroby kręgosłupa, nacisk na nerw i pozbędziemy się bólu.

Zazwyczaj przyczyną jest skrzywienie kręgów, ograniczenie prawidłowych łuków lordoz - kifoz, osi kręgosłupa oraz zablokowanie podwichnięcie kręgów powodujące lawinę zablokowani, napięć i bólu.

O miejscach takich dowiemy się wykonując zdjęcia celowane RTG metody DR.PIERCE’A opisane w skierowaniu otrzymanym od chiropraktyka.

Na podstawie prawidłowo zrobionych zdjęć chiropraktyk dokonuje geometrycznych pomiarów kątów łuków odcinków kręgosłupa i rozrysowuje zaistniałe zmiany patologiczne kręgosłupa .

Prawidłowa diagnoza stopnia zwyrodnień na podstawie zdjęć zmierzonych przez chiropraktyka specjalnymi kątomierzem ACU-ARC może pozwolić określić który segment ruchowy kręgosłupa zgodnie ze sztuką i wiedzą chiropraktyczną wymagał manipulacji. A co najważniejsze uzmysłowić może szanownemu pacjentowi celowość i zasadność dalszych zabiegów chiropraktycznych gdyż po opisaniu zdjęć przez chiropraktyka bardzo łatwo można zobaczyć zmiany patologicznego ustawienia kręgosłupa.

Na podstawie otrzymanych wyników diagnostyki RTG chiropraktyk przystępuje do manipulacji i odblokowania segmentów kręgosłupa na specjalistycznej kozetce dr.Pierce’a.

Powoduje to pozbycie się bólu, przywrócenie prawidłowej ruchomości kręgów, pracy układu nerwowego, funkcji fizjologicznych oraz wyrównanie miednicy. Metoda Pierce’a wyróżnia się bezpieczeństwem ze względu na wykorzystanie specyficznej techniki nastawienia ( bez rotacji głowy ) oraz specjalną konstrukcję kozetki wyposażoną w bezpiecznik siły manipulacji. Już pierwszy zabieg przynosi duże efekty, pozwalając organizmowi na samoregulacje oraz zmianę kantów ustawienia kręgosłupa

Chiropraktyka metodą Pierce’a to zaawansowana terapia prowadzona na specjalnej kozetce z zapadniami „drop-table” oraz z użyciem insulsatorów sprężynowych i elektrycznych. Pozwala to wykonywać wyjątkowo dokładną i bezpieczną terapię, nawet w przypadku skomplikowanych problemów odcinka szyjnego kręgosłupa i zrotowanej miednicy. Efektem jest przywrócenie funkcji i symetrii ciała daje znakomite wyniki w terapii bólu kręgosłupa, powoduje pożądane procesy dekompensacyjne układu ruchu i wyrównujące napięcia wewnętrzne.

A tak wyglądają efekty metody Dr Pierc'a

Galeria